R0,00 0
Cart

No products in the cart.

Continue Shopping
R0,00 0
Cart

No products in the cart.

Continue Shopping
Ngabe ngingumKristu wangempela yini

Ngabe ngingumKristu wangempela yini

Categories: , ,

R80,00

‘Angiboni ukuthi ukhona umbuzo omqoka ukwedlula lowo othi ‘Ngabe ngingumKristu wangempela yini?…umbuzo uMfundisi McKinley asesisizile ukuwuphendula ngekhono elimangalisayo. Ukwazi ukuphonsela inselelo amakholwa-mbumbulu ebe futhi, ngesikhathi esifanayo, eduduza labo abangamakholwa ngokweqiniso. Indlela abhale ngayo uMcKinley kuyafinyeleleka kuyo, iyaheha, futhi icacile ngendlela engalahli okuwumsoco nokubalulekile ngamaqiniso awabekayo.  Okungihlabe kakhulu umxhwele ngendlela abhala ngayo isineke asikhuthaza ngaso ukuthi sicwaninge lombuzo omqoka kangaka, siwuhlole njengamaLunga omphakathi wamaKristu. Uma ungenaso isiqiniseko sokuthi bunjani ubudlelwano phakathi kwakho noNkulunkulu, noma kukhona omaziyo ongaqinisekanga, uma kunjalo lencwadi-ke ingeyakho.’

96 in stock

Our Partners

© Copyright . Imprint, Leaving a healthy mark on the church in Africa